Sunuş

Güzel Sanatlar alanında disiplinler arası çalışmaların  çeşitli sanat tekniklerinin bir arada uygulanabildiği ve daha çok üç boyutluluğa doğru kayan ve sınırların ortadan kalktığı  günümüz çağdaş sanat yönelişinde; Uluslararası platformda özgünlük ve farklılıklar değerlendirilmektedir. Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi “HEYKEL BÖLÜMÜ" de zengin bir sanat ve kültürel alt yapıya sahip olan ülkemizde aranan farklılıkları oluşturacak ve bizi diğer kültürler arasında özgün kılacak çağdaş yapıtlar üretebilecek sanatçılar yetiştirebilmek amacıyla açılmıştır. Önemli bir boşluğu dolduracağını umut ettiğimiz bölüm; yeterli sayı ve donanıma sahip öğretim elemanına haizdir.  

Öğrencilerine teknik bilgi, beceri ve sanat formasyonu kazandırmayı amaçlayan bölümde eğitim; teorik ve uygulamalı dersler aracılığı ile yürütülecektir. Temel Modelaj atölyelerinin yanı sıra Metal, Ahşap, Taş ve Desen Atölyeleri bulunmaktadır. Seçmeli atölye ve teorik derslerle eğitim kalitesini ve çeşidini arttıran bölümden mezun olan öğrenciler, serbest heykel sanatçılığının yanı sıra anıtsal ve mimari uygulamalara dayalı heykel sanatçılığı, çevre tasarımcılığı, çeşitli kurum ve kuruluşlarda sanat eğitimciliği, sanat danışmanlığı ile benzer tüm sanat alanlarında çalışma olanağına sahip olabileceklerdir.

Heykel Bölümü Lisans Programı, çağdaş sanat alanındaki son gelişmeler göz önüne alınarak hazırlanmış bir programıdır.  Programın içeriği hem genel sanat donanımını hem de sanat sorunlarını tartışacak derslerden oluşmaktadır. Programların yapısı esnek olup uygulamalı ve kuramsal derslerin çoğu seçmeli olarak hazırlanmıştır.

Önerilen programda seçilen alanla ilgili uygulama atölyeleri ve uygulamaya yönelik dersler ağırlıklı olarak yer almaktadır. Yapılacak uygulamaların, heykel sanatı eğitimi ortamlarını veya durumlarını örneklemesi değil, bireylerin kişisel anlatımlarını ve özgün sanatsal yaratıcılıklarını ortaya koymalarına olanak sağlamalarını amaçlanmaktadır.